Thời điểm xuất hóa đơn hàng hóa, dịch vụ

1. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ Về xuất hóa...

Thuế môn bài là gì ? Cách hạch toán các khoản liên quan đến Thuế môn bài như thế nào ?

Thuế môn bài là gì ? Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu...

Hướng dẫn cách lập Mẫu 04/SS-HĐĐT thông báo hóa đơn điện tử có sai sót

1. Mẫu 04/SS-HĐĐT là mẫu gì? Mẫu 04/SS-HĐĐT là mẫu Thông báo hóa đơn điện...

Tài khoản 811 là gì ? Nguyên tắc hạch toán và kết cấu như thế nào ?

TÀI KHOẢN 811 LÀ GÌ ?  Tài khoản 811- chi phí khác là tài khoản...

Ký nháy, ký tắt, ký chính thức khác nhau như thế nào ?

1/ Ký nháy ( hay còn gọi là Ký tắt) Ký nháy (hay còn gọi...

Giá vốn hàng bán – Tài khoản 632 dùng phản ánh những loại chi phí nào ?

Giá vốn hàng bán là loại tài khoản dùng để phản ánh: – Trị giá...

Quy định về báo cáo tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 4. Báo cáo sử dụng lao động thuộc 145/2020/NĐ-CP Việc...

Báo cáo tài chính sai thì cần nộp lại như thế nào và có bị phạt phí không ?

Theo công văn số: 51140/CT-HTr ngày 05/08/2015 của Cục thuế TP.Hà Nội quy định: –...

Quy định về thời gian thử việc và Mức lương thử việc dành cho lao động

Quy định thử việc: Căn cứ điều 24 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14: 1....

HÀNG TỒN KHO LÀ GÌ ? CÁCH HẠCH TOÁN HÀNG TỒN KHO.

Hàng tồn kho là gì ? Theo nguyên tắc chuẩn mực số 02 về hàng...