Hướng dẫn Cách nộp tờ khai thuế môn bài trực tuyến

1. Quy định nộp thuế môn bài Căn cứ theo Điều 10 nghị định 126/2020/...

Những công việc kế toán cần phải làm trước ngày 31/12.

1. Kiểm kê tài sản Theo điều 40 của Luật kế toán số 88/2015/QH13 có...

Cách hạch toán hợp đồng hợp tác kinh doanh

I. Hợp đồng hợp tác kinh doanh là gì ? Hợp đồng hợp tác kinh...

Hàng tồn kho bị âm trên sổ sách cần xử lý như thế nào ?

I. NGUYÊN NHÂN ÂM KHO 1.1. Âm kho (giá trị) Chủ yếu nguyên nhân là...

Sổ NHẬT KÝ CHUNG là gì ? Cách viết sổ NHẬT KÝ CHUNG nhanh và chính xác

1. Sổ nhật ký chung là gì? Sổ nhật ký chung là một trong các...

Mẫu GIẤY ỦY QUYỀN và hướng dẫn cách ghi giấy ủy quyền.

1. Ủy quyền là gì? Ủy quyền là việc người có quyền hoặc nghĩa vụ...

Lãi vay có chịu thuế GTGT, có được tính vào chi phí không?

1. Lãi vay có chịu thuế GTGT không? Lãi vay không chịu thuế GTGT, cụ...

Hóa đơn điện tử có được xuất gộp cùng lúc hay không?

Thời điểm lập hóa đơn điện tử Theo Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định...

Cách ghi đơn vị tính trên hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

Cách ghi đơn vị tính trên hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP....

Thanh toán bù trừ công nợ là gì? Và khoản này có được khấu trừ thuế GTGT hay không ?

Thanh toán bù trừ công nợ là gì? Là hình thức thanh toán bù trừ...