Công văn 484/TCT-QLN 2024 về việc khoanh tiền thuế nợ

1. Các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ (theo Công văn 140/TCT-QLN 2024) Tại...

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

1. Hồ sơ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế tại cơ quan – Việc...

Thủ tục báo giảm khi người lao động nghỉ ốm như thế nào?

Người lao động nghỉ ốm đau 14 ngày trở lên thì đơn vị ghi nhận...

Cần thiết phải chuyển MST người phụ thuộc sang MST cá nhân hay không ?

Mã số thuế người phụ thuộc là gì ? Mã số thuế người phụ thuộc...

Thủ tục chuyển đổi cơ quan Thuế quản lý

CÁC TRƯỜNG HỢP NÀO CẦN LÀM THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ...

Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo quy định mới nhất hiện nay

1. Người phụ thuộc là gì? Người phụ thuộc là những người mà đối tượng...

Thủ tục ủy quyền rút BHXH một lần và mức hưởng như thế nào ?

Quyết định 222/QĐ-BHXH năm 2021 quy định về Thủ tục ủy quyền rút BHXH một...

Thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp như thế nào và doanh nghiệp cần chuẩn bị gì ?

1. Thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở Doanh nghiệp Tổng cục Thuế đã...

Thủ tục điều chỉnh hóa đơn điện tử như thế nào ?

Hóa đơn điện tử bị sai sót, điều chỉnh như thế nào ? 1. Thời...

Thủ tục gia hạn nộp thuế GTGT 2023 như thế nào ?

1. Đối tượng nào được gia hạn nộp thuế GTGT? Căn cứ Điều 3 Nghị định...