Thủ tục về việc chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

1. Điều kiện chuyển nhượng vốn góp, cổ phần trong công ty TNHH hai thành...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

1. QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ ? Là quyền của tổ chức hoặc...

Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất

Trường hợp nào được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần? Theo quy định tại khoản...

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu của cá nhân

1. Trình tự thực hiện – Bước 1: Tiếp nhận đơn Đơn đăng ký có...

Thủ tục thanh toán BHXH 1 lần cho người lao động

Thủ tục thanh toán bảo hiểm xã hội 1 lần được thực hiện thế nào?...

Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng

1. Hoàn thuế giá trị gia tăng là gì? Hoàn thuế giá trị gia tăng...

Công ty mới thành lập cần thực hiện các thủ tục kế toán gì ?

1. Đăng ký hồ sơ ban đầu với thuế: – Chứng nhận đăng kí kinh...

Công văn 484/TCT-QLN 2024 về việc khoanh tiền thuế nợ

1. Các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ (theo Công văn 140/TCT-QLN 2024) Tại...

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

1. Hồ sơ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế tại cơ quan – Việc...

Thủ tục báo giảm khi người lao động nghỉ ốm như thế nào?

Người lao động nghỉ ốm đau 14 ngày trở lên thì đơn vị ghi nhận...