Phần mềm ETax là gì ? Và cách kiểm tra tiền thuế phải nộp qua ứng dụng trên điện thoại.

1. Phần mềm ETax là gì? eTax là một ứng dụng do Tổng cục Thuế...

Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện?

03 trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện Căn cứ khoản 6 Điều...

Mức đóng đoàn phí, kinh phí công đoàn

1. Ai phải đóng đoàn phí, kinh phí công đoàn? Điều 26 Luật Công đoàn...

Người lao động làm 2 công ty thì quyết toán thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Cá nhân có thu nhập 2 công ty có được ủy quyền quyết toán thuế...

Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế là gì?

1. Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế là gì? Thì theo Điều 300 Luật...

Hóa đơn điện tử xăng dầu bắt buộc xuất theo từng lần bán

Ngày 19/12/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Công điện số 10/CĐ-TCT yêu...

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng (GTGT) của hàng hóa, dịch...

Các trường hợp đóng tài khoản thanh toán của khách hàng tại ngân hàng

1. Trường hợp nào cần thực hiện đóng tài khoản thanh toán: Theo khoản 1...

Cách xử lý khi hóa đơn bị mất, cháy, hỏng và mức xử phạt như thế nào ?

1. Phát hiện việc mất, cháy, hỏng hóa đơn Cách xử lý khi hóa đơn...