HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

Điều kiện lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi: Đối với nợ phải...

Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ

1. Doanh thu là gì ? Theo điều 56 thông tư 133-2016/TT-BTC quy định về...

Hạch toán điều chỉnh TĂNG GIẢM hóa đơn GTGT

Theo Luật thuế giá trị gia tăng 2008 quy định tại Điều 2. Thuế giá...

Thu hộ hoặc chi hộ có cần hạch toán không ? Và hạch toán như thế nào?

Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC: b) Người bán phải lập hóa đơn...

Chi phí thuê văn phòng, kho, xưởng sản xuất dược hạch toán như thế nào?

Để nắm được hạch toán chi phí thuê chính xác nhất, doanh nghiệp cần xác...

Mẹo sắp xếp chứng từ kế toán khoa học

Mẹo sắp xếp chứng từ kế toán khoa học Sắp xếp chứng từ kế toán...

Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ Tiêu chí xác định theo từng...

Kinh nghiệm quyết toán thuế TNDN

Kinh nghiệm quyết toán thuế TNDN Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN) là gì ?...

Thủ thuật kiểm tra nhanh báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh...