Hướng dẫn Cách nộp tờ khai thuế môn bài trực tuyến

1. Quy định nộp thuế môn bài

Căn cứ theo Điều 10 nghị định 126/2020/ NĐ-CP – Quy định về lệ phí môn bài:

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

 

2. Mức nộp lệ phí môn bài

Theo số vốn điều lệ/vốn đầu tư Mức thuế môn bài cả năm Bậc
Trên 10 tỷ đồng 3,000,000 đồng 1
Từ dưới 10 tỷ đồng 2,000,000 đồng 2
Chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, đơn vị tổ chức khác 1,000,000 đồng 3

Lưu ý:

Ngoài ra, với những tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập:

 • DN mới thành lập trong 6 tháng đầu năm: Nộp mức lệ phí môn bài cả năm
 • DN thành lập trong 6 tháng cuối năm (Thành lập từ ngày 1/7 đến 31/12) thì năm đầu tiên (năm thành lập) nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

3. Cách nộp tờ khai lệ phí thuế môn bài

3.1 Lập tờ khai trực tiếp tại Cơ quan Thuế

 • Thực hiện lập tờ khai thuế môn bài mẫu 01/MBAI ban hành theo thông tư 80/2021/TT-BTC
 • Thực hiện viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu C1-02/NS

Sau khi hoàn thành xong, tiến hành mang nộp trực tiếp tại Cơ quan Thuế (lưu ý nên liên hệ xác nhận với Cơ quan Thuế trước khi tiến hành nộp)

3.2 Lập tờ khai thông qua phần mềm HTTK

 • Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK

Vào mục Phí – Lệ phí và mục nhỏ Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB) (TT80-2021)

 • Bước 2: Hoàn thiện tờ khai lệ phí môn bài

Lưu ý: Với chi nhánh cùng tỉnh (hạch toán phụ thuộc),

– Tại mục Tờ khai lệ phí môn bài cần chọn Cơ sở mới thành lập

– Điền địa chỉ, tên, MST

– Tại phần Mức lệ phí môn bài, chọn

 • Mức 500,000 đồng nếu chi nhánh thành lập trong 6 tháng cuối năm
 • Mức 1,000,000 đồng nếu chi nhánh thành lập trong 6 tháng đầu năm.

Cách lập và nộp tờ khai thuế môn bài 01/LPMB qua mạng 2023

Sau khi điền xong các thông tin yêu cầu trên tờ khai Lệ phí môn bài, kết xuất XML và lưu file vừa kết xuất trên Desktop (nên ở ngoài màn hình để tìm dễ dàng hơn).

3.3 Lập tờ khai trực tuyến thông qua trang web

– Người nộp truy cập vào website Thuedientu.gdt.gov.vn, chọn mục Doanh nghiệp và nhấn Đăng nhập

Sử dụng tài khoản ký số của doanh nghiệp để đăng nhập (dạng chữ ký số USB Token hoặc chữ ký số từ xa), tên đăng nhập bao gồm MST của doanh nghiệp, thêm đuôi -QL

Cách lập và nộp tờ khai thuế môn bài 01/LPMB qua mạng 2023

– Đăng ký tờ khai thuế môn bài (Nếu trước đó đã đăng ký rồi thì không cần làm những bước tiếp)

 • Chọn mục Khai thuế
 • Chọn mục Đăng ký tờ khai

 • Chọn Đăng ký thêm tờ khai, chọn mục THUẾ MÔN BÀI
 • Chọn mẫu 01/LPMB – Tờ khai lệ phí môn bài TT80/2021
 • Nhấn tiếp tục

– Tiến hành kê khai online

 • Chọn mục Khai thuế--> Chọn kê khai trực tuyến
 • Tại mục Tờ khai --> Chọn 01/LPMB – Tờ khai lệ phí môn bài TT80/2021
 • Tại mục loại tờ khai --> Chọn Tờ khai chính thức
 • Kỳ kê khai: 2023
 • Nhấn chọn Tiếp tục

Sau đó xuất hiện tờ khai nộp phí môn bài --> Thực hiện điền thông tin kê khai trực tiếp lên tờ khai tại đây

Thực hiện điền hoàn tất thông tin kê khai sau đó bấm Hoàn thành kê khai --> bấm Ký và nộp tờ khai là hoàn thành.

– Kiểm tra lại tiến trình nộp

 • Nhấn mục Tra cứu , tiếp tục nhấn vào Thông báo khai thuế hoặc Tờ khai
 • Kiểm tra xem hồ sơ đã được nộp hay chưa.

-Thực hiện nộp tiền lệ phí môn bài:

Có 2 cách thực hiện nộp Tiền lệ phí môn bài như sau:

+ Nộp qua kho bạc nhà nước

+ Đăng ký và nộp trực tuyến