Cần thiết phải chuyển MST người phụ thuộc sang MST cá nhân hay không ?

Mã số thuế người phụ thuộc là gì ?

Mã số thuế người phụ thuộc là một dãy số 10 chữ số được cấp bởi cơ quan thuế để đăng ký thông tin cá nhân của người phụ thuộc trong hồ sơ thuế cá nhân. Mã số thuế người phụ thuộc giúp xác định và quản lý thông tin thuế của người phụ thuộc và hỗ trợ trong việc tính toán giảm trừ gia cảnh và khấu trừ thuế.

Theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 30 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 như sau:

Cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời là mã số thuế của cá nhân khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Theo điểm quy định trên, MST người phụ thuộc cũng chính là MST cá nhân của người đó, khi người phụ thuộc phát sinh nghĩa vụ thuế thì MST của người phụ thuộc đồng thời là MST của cá nhân dùng để kê khai, nộp thuế theo quy định.

Cách cập nhật thông tin mã số thuế cá nhân

Thông thường, thông tin cá nhân trên MST của người phụ thuộc thường không đầy đủ, để cập nhật thông tin, bạn đọc hãy làm theo một trong những cách sau:

Cách 1: Cập nhật thông tin mã số thuế cá nhân online

1.1. Thực hiện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tìm kiếm thủ tục hành chính: “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” hoặc truy cập vào đường link: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-nganh-doc.html?ma_thu_tuc=1.010244

Bước 2: Tích chọn Nộp trực tuyến và đăng nhập bằng tài khoản Cổng Dịch vụ công hoặc tài khoản định danh điện tử của Bộ Công an.

Cổng Dịch vụ công sẽ chuyển hướng sang website của Tổng cục Thuế

Bước 3: Thực hiện các bước thay đổi thông tin như trường hợp 1.2 dưới đây.

1.2. Trường hợp NNT đăng nhập qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế

Bước 1: Truy cập website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ chọn tab “Cá nhân” sau đó Đăng nhập và nhập các thông tin tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp

Bước 2: Tích chọn Đăng ký thuế -> Thay đổi thông tin

Bước 3: Hệ thống hiển thị giao diện tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế. Tại mục Giấy tờ của cá nhân, tích chọn “Thay đổi thông tin” và nhập chính xác thông tin số giấy tờ và ngày cấp theo Căn cước công dân mới nhất.

Bước 4: Tiếp tục tích chọn: “Lấy thông tin công dân” để truy vấn thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư:

Hệ thống sẽ hiển thị theo thông tin chính xác của công dân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

Bước 5: Đối chiếu thông tin, tích chọn: Hoàn thành kê khai và thực hiện các bước theo hướng dẫn tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để gửi tờ khai và các hồ sơ đính kèm đến cơ quan thuế, kết thúc kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Cách 2: Cập nhật thông tin mã số thuế cá nhân qua công ty

Người nộp thuế nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho công ty, gồm:

  • Văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó;
  • Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

– Công ty tổng hợp thông tin của người lao động, nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp gồm:

  • Tờ khai Đăng ký thuế, Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT Thông tư 105/2020/TT-BTC (cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân);
  • Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT Thông tư 105/2020/TT-BTC (cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân).

Cách 3: Cập nhật thông tin mã số thuế cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế

– Nơi nộp hồ sơ:

Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập).

– Thành phần hồ sơ:

  • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST Thông tư 105/2020/TT-BTC.
  • Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT Thông tư số 105/2020/TT-BTC.
  • Bản sao Thẻ căn cước công dân đối với người nộp thuế là người có quốc tịch Việt Nam trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.