Thủ tục chuyển đổi cơ quan Thuế quản lý

CÁC TRƯỜNG HỢP NÀO CẦN LÀM THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ

Doanh nghiệp phải làm công văn gửi thuế về việc xin chuyển quận nếu thuộc các trường hợp sau đây:

  • Thay đổi trụ sở công ty khác huyện/quận/tỉnh/thành phố;
  • Thay đổi địa chỉ khác huyện/quận/tỉnh/thành phố của chi nhánh hạch toán độc lập;
  • Thay đổi địa chỉ của các đơn vị phụ thuộc (chi nhánh công ty, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) khác quận, khác tỉnh với công ty mẹ.

Mục đích của thủ tục chốt thuế chuyển quận là để doanh nghiệp thông báo với cơ quan thuế về việc chuyển địa điểm và cũng là cơ sở để tiến hành thủ tục chuyển địa chỉ công ty với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Điều 35 Nghị định 43/2010/NĐ-CP hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp quy định trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
Do vậy, Công ty bạn cần tiến hành thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh gửi cơ quan thuế trước khi tiến hành thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

– Theo khoản 2 Điều 11 Thông tư 80/2012/TT-BTC hướng dẫn về Luật quản lý thuế quy định, Công ty cần lập 02 bộ hồ sơ xin chuyển địa điểm kinh doanh gửi Chi cục Thuế nơi đặt trụ sở chính cũ và gửi Chi cục Thuế nơi đặt trụ sở chính mới.

Chi cục Thuế nơi Công ty chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của Công ty theo mẫu số 09-MST gửi đến Chi cục Thuế nơi Công ty chuyển đến và Cục Thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chuyển địa điểm.

Đặc biệt, đối với các địa phương có sự liên thông một cửa giữa Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế, thì dữ liệu thông tin về thuế sẽ được Cơ quan thuế nơi Công ty chuyển đến cập nhật khi Công ty bạn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới và khi đó, Công ty bạn không phải thực hiện thêm thủ tục nào tại cơ quan thuế nơi Công ty bạn chuyển đến nữa.

– Nếu trong trường hợp địa phương chưa có sự liên thông một cửa giữa Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, Công ty thực hiện nộp hồ sơ thông báo chuyển địa điểm kinh doanh gửi Chi cục Thuế nơi đặt trụ sở chính mới của Công ty.

Thông tin bộ hồ sơ bao gồm:

a. Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (theo mẫu 08-MST), trong đó ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm kinh doanh.

b. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã thay đổi trụ sở chính mới.

CÁC LƯU Ý KHI CHUYỂN QUẬN, CHUYỂN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ

  • Trước và trong quá trình làm thủ tục chốt thuế chuyển quận

– Phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho đến thời điểm chuyển quận để cơ quan thuế chốt hóa đơn;
– Không được xuất hóa đơn. Vậy nên, bạn cần có các phương án dự phòng để tránh ảnh hưởng đến việc xuất hóa đơn cho khách hàng hoặc các vấn đề khác liên quan đến hóa đơn, báo cáo, kê khai…;
– Hoàn thành các nghĩa vụ thuế như nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính, hủy chứng từ khấu từ thuế thu nhập cá nhân (TNCN)…

  • Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển thuế sang quận khác

– Trả lại con dấu cho cơ quan công an nếu doanh nghiệp thuộc trường hợp được cơ quan công an cấp con dấu;
– Đặt bảng hiệu công ty với địa chỉ mới vừa thay đổi. (Vì hầu như thủ tục chốt thuế chuyển quận được thực hiện khi chuyển địa điểm công ty. Do vậy, bạn phải làm lại bảng hiệu với địa chỉ mới và treo tại trụ sở, địa điểm mới)
– Nộp thông báo về việc điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB04/AC) cho cơ quan thuế quận mới.