HÀNH VI GIAN LẬN THUẾ GTGT KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TẠI DOANH NGHIỆP ?

Hành vi gian lận thuế GTGT:

Liên quan đến hóa đơn , chứng từ

  • Khấu trừ thuế GTGT của các hóa đơn bất hợp pháp như: hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng hoặc hết giá trị sử dụng, hóa đơn không do cơ quan thuế phát hành, hóa đơn có dấu vết tẩy xóa, hóa đơn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ sau thời điểm cơ quan Thuế ra thông báo doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh.
  • Chia nhỏ nhiều hóa đơn thanh toán để giảm thuế GTGT: Doanh nghiệp chia nhỏ hóa đơn thành nhiều hóa đơn dưới 20 triệu đồng, rải rác nhiều ngày xuất khác nhau và ghi hình thức thanh toán tiền mặt để được khấu trừ thuế GTGT.
  • Khấu trừ thuế GTGT của hàng bán bị trả lại: Doanh nghiệp không ghi cụ thể là hàng hủy, hàng trả lại mà chỉ ghi thuế GTGT của công ty X, công ty Y… để được khấu trừ thuế.

Khấu trừ thuế của hàng hóa – dịch vụ không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh

  • Doanh nghiệp cố tình không phân bổ hoặc phân bổ sai thuế GTGT đầu vào cho mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế, để tăng khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
  • Khấu trừ thuế GTGT với trường hợp mua biếu tặng, quà lưu niệm hoặc những chi phí trang phục vượt mức quy định, kê khai khấu trừ các hóa đơn mã số thuế mang tên công ty nhưng thực chất là hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cho mục đích cá nhân.

Kê khai trước thời điểm chứng từ nộp ngân sách nhà nước

  • Hành vi gian lận qua việc giảm thuế GTGT đầu ra chủ yếu nhằm vào việc giảm doanh thu tính thuế thông qua các hành vi thường gặp như: 

– Bán hàng không xuất hóa đơn để che giấu doanh thu, không nộp thuế GTGT;

– Bán hàng xuất hóa đơn ghi giá cả và số lượng trong liên lưu (liên 1, liên 3), nhỏ hơn liên giao cho khách hàng (liên 2) để giảm số thuế phải nộp của mình và tăng số thuế được khấu trừ cho người mua;

– Xuất hóa đơn khống (hóa đơn không có hàng hóa – dịch vụ kèm theo) giúp hợp thức hóa đầu vào để bên mua khai khấu trừ hoặc hoàn thuế.

Bên cạnh đó, có một số trường hợp hành vi gian lận của doanh nghiệp tùy theo lĩnh vực kinh doanh riêng biệt của họ, cụ thể như sau:

Lĩnh vực xây dựng: gian lận thường gặp nhất là xuất hóa đơn không kịp thời: cụ thể, công trình đã hoàn thành bàn giao theo quy định phải khai doanh thu và xuất hóa đơn nhưng do DN chưa thu tiền của khách hàng nên cũng chưa ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn, đặc biệt có những DN còn giấu biên bản thanh lý nghiệm thu.

Xác định sai thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ: DN sản xuất kinh doanh còn gian lận thuế GTGT bằng cách “làm mờ” thuế suất, ví dụ như: liên quan đến lô hàng xuất khẩu, DN kê khai doanh thu thuế suất 0% nhưng không đủ những điều kiện đáp ứng như: Thiếu chứng từ thanh toán qua ngân hàng, hợp đồng xuất nhập khẩu hoặc xác nhận thực xuất của phía hải quan lớn hơn lượng hàng hóa bán ra ghi trên hóa đơn GTGT… Và việc gian lận diễn ra ở phần thanh toán của phía công ty nước ngoài không thanh toán tiền vào tài khoản ngân hàng của DN mà thanh toán vào tài khoản cá nhân của chủ doanh nghiệp.

Lĩnh vực khu chế xuất: DN bán hàng không vào khu thuế suất mà lại bán vào khu công nghiệp hoặc không phải là DN chế xuất (100% sản phẩm xuất khẩu ghi trên giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư) nhưng sản phẩm bán ra vẫn khai thuế là 0%.

Kê khai nhầm thuế suất: Khi kê khai GTGT đầu ra, DN kê khai mặt hàng chịu thuế là 10% thành mặt hàng chịu thuế 5% hoặc đưa mặt hàng từ chịu thuế sang mặt hàng không chịu thuế.

Kê khai phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, hàng hóa chịu thuế và không chịu thuế GTGT đối với trường hợp không được hạch toán riêng thì phải phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỉ lệ phần trăm giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không kê khai, tính nộp thuế không nộp riêng được, tuy vậy doanh nghiệp vẫn cố tình phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ sai tỉ lệ phần trăm để làm giảm số thuế GTGT phải nộp, tăng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.