Thủ tục Đăng ký sửa đổi chế độ Kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thủ tục Đăng ký sửa đổi chế độ Kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Khi doanh nghiệp có nhu cầu sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán theo quy định tại mục a khoản 1 và mục b khoản 2 Điều 10 Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thì doanh nghiệp gửi công văn đề nghị đến Bộ Tài chính;

– Bước 2: Bộ Tài chính nhận được công văn đề nghị của doanh nghiệp, trả lời doanh nghiệp;

– Bước 3: Hồ sơ gửi kèm công văn với số lượng 01 bản; Sau khi nhận đầy đủ, hồ sơ của đơn vị, Bộ Tài chính sẽ trả lời cho doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ tại trụ sở Bộ Tài chính hoặc có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Thành phần, số lượng hồ sơ:

-Thành phần hồ sơ: Công văn của đơn vị.

– Số lượng hồ sơ: 1 bản

Thời hạn giải quyết:

Sau khi nhận đầy đủ, hồ sơ của đơn vị, Bộ Tài chính sẽ trả lời chấp thuận cho doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Doanh nghiệp, tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bộ Tài chính

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Công văn trả lời doanh nghiệp