Nghị định 24/2023/NĐ-CP về lương (Hiệu lực từ ngày 1/7/2023)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;  Luật sửa...

Những lưu ý về Chứng thư số và Chữ ký số trong công ty TNHH một thành viên

1. Những lưu ý về Chứng thư số trong công ty TNHH một thành viên...

Bản tin pháp luật kỳ 2

1. Thay đổi về thủ tục miễn thuế khi bỏ Sổ hộ khẩu: Theo Nghị...

Bản tin pháp luật kỳ 1

1. Quyết định 40/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành...

Chia Sẻ Nghiệp Vụ Thuế Và Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu

Một doanh nghiệp có hoạt động tốt hay không được quyết định bởi nhiều nhân...

Hướng Dẫn Cách Lập Quy Định Kế Toán

Một doanh nghiệp có hoạt động tốt hay không được quyết định bởi nhiều nhân...

Hướng Dẫn Cách Lập Bảng Cân Đối Kế Toán

Để giúp bạn có thể lập được Bảng cân đối kế toán dễ dàng và...