Mức giảm trừ gia cảnh từ năm 2024 là bao nhiêu?

Quy định về giảm trừ gia cảnh

Căn cứ quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi 2012) và các quy định khác liên quan:

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.

Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần:

  • Giảm trừ đối với bản thân người nộp thuế
  • Giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc của người nộp thuế.

Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi 2012) có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế.

Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:

– Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động;

– Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Mức thu nhập, kê khai để xác định người phụ thuộc được tính giảm trừ gia cảnh thực hiện theo quy định chi tiết của Chính phủ.

Mức giảm trừ gia cảnh 2024 là bao nhiêu?

Căn cứ quy định tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 thì mức giảm trừ gia cảnh năm 2024 cụ thể như sau:

– Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

– Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh như sau:

– Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại một thời điểm (tính đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi.

– Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng).

Ví dụ 1: Ông E là người nước ngoài đến Việt Nam làm việc liên tục từ ngày 01/3/2023. Đến ngày 15/11/2023, ông E kết thúc Hợp đồng lao động và về nước. Từ ngày 01/3/2023 đến khi về nước ông E có mặt tại Việt Nam trên 183 ngày. Như vậy, năm 2023, ông E là cá nhân cư trú và được giảm trừ gia cảnh cho bản thân từ tháng 01 đến hết tháng 11 năm 2023.