Mẹo sắp xếp chứng từ kế toán khoa học

Mẹo sắp xếp chứng từ kế toán khoa học

  • Sắp xếp chứng từ kế toán
Hóa đơn đầu vào Hóa đơn đầu ra Kho Thuế Tiền lương
-HĐ mua vào kèm các chứng từ gốc như phiếu chi tiền mặt; ủy nhiệm chi; giấy báo nợ.

-Bảng kê mua vào không có hóa đơn 01/TNDN

– HĐ bán hàng kèm chứng từ gốc như phiếu thu; giấy báo có (photo). Phiếu xuất kho

Phiếu nhập kho

-Tờ khai thuế GTGT hàng tháng, hàng quý

-Tờ khai lệ phí môn bài

-Giấy nộp tiền thuế TNDN tạm tính hàng quý (nếu có)

-Sổ phụ ngân hàng

-Hồ sơ người lao động

-Hợp đồng lao động

-Bảng quyết định bổ nhiệm, tăng lương…

-Bảng chấm công

-Bảng thanh toán lương

– Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

-Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

– Bảng đăng ký MST cá nhân cho người lao động và các chứng từ khác liên quan

 

  • Sắp xếp hồ sơ kế toán
Khai thuế năm Khai thuế quý Khai thuế tháng Hóa đơn GTGT Các hồ sơ khác
Đặt in Điện tử
-Báo cáo tài chính

-Quyết toán thuế TNDN và các phụ lục

– Quyết toán thuế TNCN và các phụ lục

-Chứng từ nộp thuế TNDN tạm tính

-BC tình hình sử dụng hóa đơn

-Tờ khai thuế TNCN

-Tờ khai thuế GTGT

– Tờ khai thuế TNCN

– Tờ khai thuế GTGT

– BC tình hình sử dụng hóa đơn

 

-Hợp đồng đặt in

-Thông báo phát hành hóa đơn

-Hợp đồng phát hành hóa đơn điện tử

-Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

-Giấy phép ĐKKD

-Đăng kí phương pháp trích khấu hao TSCD (nếu có)

-Mẫu phụ lục ii-1 về đăng ký tài khoản ngân hàng

-Giấy nộp tiền và bảng kê các khoản phát sinh nộp ngân sách nhà nước

  • Sắp xếp các loại hợp đồng:
  • Hợp đồng mua vào / bán ra
  • Tờ khai hải quan (nếu có hàng nhập khẩu)
  • Hồ sơ dự toán, quyết toán công trình kèm chứng từ các chi phí liên quan (nếu là doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng)
  • Bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu.