Lịch chi trả lương hưu hàng tháng cập nhật tháng 1 và tháng 2 năm 2024.

Khẩn trương chi trả lương hưu gộp bao gồm tháng 1 và tháng 2 năm 2024

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ban hành văn bản 5187/BĐVN-TCBC hướng dẫn các Bưu điện tỉnh/thành phố khẩn trương thực hiện việc chi trả lương hưu gộp tháng 1 và tháng 2/2024 theo hai hình thức là nhận tiền mặt và qua tài khoản ATM.

Việc chi trả sẽ được áp dụng đối với cả 2 hình thức nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại Bưu điện.

Cụ thể, Bưu điện sẽ chi trả tiền tại qua tài khoản ATM ngay khi nhận được danh sách và tiền từ bảo hiểm xã hội chậm nhất là ngày hôm sau.

Thời gian chi trả tại các điểm không thay đổi, chỉ khác là người hưởng sẽ được nhận tiền chế độ của cả 2 tháng trong một kỳ chi trả.

Đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và người nhận thay được người hưởng ủy quyền lĩnh thay đến nhận tại điểm cần mang theo các giấy tờ theo như quy định trước đây như: thẻ chi trả, giấy ủy quyền còn hiệu lực.

Chi trả lương hưu trước Tết Nguyên đán 2024: Gộp lương hưu tháng 1 và tháng 2 năm 2024 vào cùng 1 kỳ chi trả

Ngày 13/12/2023, BHXH Việt Nam có Công văn 4210/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1, tháng 2 năm 2024.

Theo đó, để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH vui Tết cổ truyền, BHXH Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2 năm 2024 cho BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) để chi trả đến người hưởng vào cùng kỳ chi trả tháng 1/2024, bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân.

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12/2023

Theo BHXH TP. Hồ Chí Minh, thực hiện Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam về ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thì việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bắt đầu từ ngày 02 của tháng tổ chức chi trả. Do ngày 02/12/2023 nhằm ngày thứ Bảy nên BHXH TP. Hồ Chí Minh thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12/2023 như sau:

– Tổ chức chi trả bằng hình thức tiền mặt: bắt đầu từ ngày 02/12/2023 đến ngày 25/12/2023.

– Đối với hình thức chi trả không dùng tiền mặt:

+ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh chuyển tiền vào tài khoản người hưởng chậm nhất ngày 02/12/2023.

+ Tuy nhiên, đối với người hưởng có tài khoản nhận lương hưu tại các Ngân hàng gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Á Châu: Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh chuyển tiền vào tài khoản người hưởng trong ngày 04/12/2023 (thứ hai), do các Ngân hàng nêu trên không làm việc vào ngày thứ Bảy.

BHXH Thành phố đề nghị Bưu điện Thành phố, BHXH Thành phố Thủ Đức và BHXH quận, huyện thông báo đến người hưởng.

Công thức tính lương hưu hàng tháng

Tại Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định công thức tính lương hưu hàng tháng của người lao động như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng X Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó:

– Người lao động nghỉ hưu từ ngày 01/01/2016 đến trước ngày 01/01/2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;

– Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

– Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.