Thu hộ hoặc chi hộ có cần hạch toán không ? Và hạch toán như thế nào?

 • Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC:
 1. b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu tặng, trao đổi hoặc dùng trả thay lương người lao động.
 • Theo khoản 7 điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai , nộp thuế trong các trường hợp sau:

 1. d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.
 • Theo công văn số 2519/CT-TTHT ngày 24/3/2016 của tổng cục Thuế TP. Hồ Chí Minh:

1) Trường hợp Công ty ký hợp đồng làm đại lý cho các hãng tàu nước ngoài có thực hiện thu hộ cho Chủ tàu khoản tiền cước vận tải quốc tế từ khách hàng, thì khi thu tiền cước vận tải quốc tế (từ Việt Nam đi nước ngoài), Công ty lập hóa đơn GTGT áp dụng thuế suất 0%, khi thanh toán lại tiền cước thu hộ cho các hãng tàu nước ngoài, Công ty khấu trừ và nộp thuế nhà thầu (thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 2% trên toàn bộ cước vận tải thu hộ) thay cho hãng tàu nước ngoài, hóa đơn GTGT thu cước vận tải quốc tế xuất cho khách hàng của hãng tàu, Công ty không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

2) Trường hợp Công ty có chi trả hộ các hãng tàu các khoản phí, lệ phí hàng hải, hoa tiêu phát sinh trong quá trình tàu ghé cảng Việt Nam, các chứng từ biên lai phí, lệ phí mang tên chủ tàu, Công ty chỉ là đơn vị thanh toán hộ cho hãng tàu thì khi thu lại tiền chi hộ từ hãng tàu, Công ty lập chứng từ thu, không lập hóa đơn GTGT.

 • Theo công văn số 8999/CT-TTHT ngày 23/10/2014 của tổng cục Thuế TP. Hồ Chí Minh:

Trường hợp Công ty theo trình bày có ký hợp đồng nhận thu hộ, chi hộ với khách hàng (Công ty sẽ thay khách hàng chi trả các khoản chi phí như: chi phí dịch thuật, thuê nhà…(cho khách hàng trong nước); chi phí vé máy bay, thuê phòng…(cho khách hàng nước ngoài); chi lương, thuế TNCN cho nhân viên nước ngoài) thì khi chi trả các khoản chi phí nêu trên, các nhà cung cấp phải lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của khách hàng, Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các hóa đơn mang tên khách hàng. Khi thu lại số tiền chi hộ Công ty không phải lập hóa đơn, chỉ lập chứng từ thu theo quy định.

Trường hợp trước đây các nhà cung cấp đã lập hóa đơn ghi tên, mã số thuế của Công ty, thì Công ty đề nghị nhà cung cấp thu hồi hóa đơn đã lập để lập lại hóa đơn mang tên khách hàng thuê Công ty chi hộ. Trường hợp Công ty và khách hàng không thực hiện thu hồi hóa đơn đã lập thì khi thu lại tiền Công ty phải lập hóa đơn GTGT tính thuế GTGT (thuế suất 10%) theo quy định.

 • Tóm lại, có 2 hình thức thanh toán thu hoặc chi hộ:
 1. Nếu hóa đơn mang tên khách hàng: Khi thu tiền công ty ghi phiếu thu (Không lập hóa đơn và Không kê khai, khấu trừ thuế GTGT).
 2. Nếu hóa đơn mang tên công ty đại diện chi hộ: Khi thu tiền công ty phải lập hóa đơn và thực hiện kê khai thuế GTGT.

 

 • Cách hạch toán bút toán thu hộ, chi hộ:
Cách hạch toán khoản thu hộ Cách hạch toán khoản chi hộ
Khi thu hộ Khách hàng Khi trả lại tiền thu hộ

 

Khi chi hộ khách hàng Khi trả lại tiền chi hộ
Nợ TK 111, 112

Có TK 3388

 

Nợ TK 3388

Có TK 111,112

 

Nợ TK 1388

Có TK 111,112

 

Nợ TK 111, 112

Có TK 1388

 

 • Lưu ý:

-Cách hạch toán trên áp dụng trường hợp hóa đơn tên khách hàng.

-Nếu trường hợp hóa đơn mang tên Công ty thì phải hạch toán vào chi phí hoặc giá vốn hàng hóa, dịch vụ.

 • Ví dụ: Công ty ABC ký hợp đồng dịch vụ mua bán với công ty XYZ. Công ty XYZ ủy quyền cho công ty ABC mua hộ sản phẩm, sẽ có 2 trường hợp như sau:
 • Nếu bên bán sản phẩm xuất hóa đơn mang tên công ty XYZ  Công ty ABC sẽ lập Phiếu thu không kê khai thuế GTGT và hạch toán như trên:

Nợ TK 1388/ Có TK 112.

Khi nhận lại tiền chi hộ : Nợ TK 112/ Có TK 1388

 • Nếu bên bán sản phẩm xuất hóa đơn mang tên công ty ABC  Công ty ABC phải lập hóa đơn GTGT giao cho công ty XYZ , kê khai thuế và hạch toán vào chi phí giá vốn hàng hóa, dịch vụ:

Nợ TK 154/ Có TK 112.

Khi hoàn thành gói dịch vụ: Nợ TK 632/ Có TK 154 (Thu tiền ghi nhận doanh thu và kết chuyển giá vốn)

Hãy liên hệ ngay để Tư vấn thuế 24h làm người bạn đồng hành giúp doanh nghiệp của bạn tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí và hạn chế tổn thất rủi ro.

[/ux_text]