Bản tin pháp luật kỳ 1

1. Quyết định 40/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tài chính.

Sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính sau đây:

– Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Trong đó, bên cạnh những giấy tờ đã quy định, trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ người phụ thuộc thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc nộp trực tiếp với cơ quan Thuế thì phải nộp thêm hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư 79/2022/TT-BTC.

– Thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan đối với công chức hải quan đã chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc. 

Trong thành phần hồ sơ phải nộp kèm đơn đề nghị cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan theo mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư 79/2022/TT-BTC.
Thời gian hiệu lực từ ngày 01/01/2023
2. Thông tư 07/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

– Mức thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định từ 06 – 61 triệu đồng, tùy thuộc tổng vốn đầu tư dự án. Cụ thể:

+ Đối với dự án có tổng vốn đầu tư dự án đến 10 tỷ đồng, mức phí thẩm định là 06 triệu đồng.

+ Đối với dự án có tổng vốn đầu tư dự án trên 100 đến 200 tỷ đồng, mức phí thẩm định là 30 triệu đồng.

+ Đối với dự án có tổng vốn đầu tư dự án trên 1.000 đến 1.500 tỷ đồng, trên 3.000 đến 5.000 tỷ đồng, mức phí thẩm định lần lượt là 48 và 53 triệu đồng…

Mức phí thẩm định cao nhất là 61 triệu đồng đối với dự án có tổng vốn đầu tư dự án trên 7.000 tỷ đồng.
Thời gian hiệu lực từ ngày 20/03/2023
3. Công văn 347/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nhập khẩu

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã xuất khẩu sản phẩm thuộc đối tượng hoàn thuế theo Điều 36 Nghị định  134/2016/NĐ-CP thì khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu, người khai hải quan ghi “sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu” tại ô “Phần ghi chú” của tờ khai hải quan điện tử hoặc ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy và không phải kê khai chi tiết danh sách các tờ khai hàng hóa nhập khẩu trên tờ khai xuất khẩu sản phẩm.

Danh sách chi tiết các tờ khai hàng hóa nhập khẩu người khai hải quan thực hiện kê khai tại cột số 2 của Báo cáo tính thuế nguyên liệu, vật tư đề nghị hoàn thuế nhập khẩu.
Thời gian hiệu lực từ ngày 18/01/2023

4. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý I/2023.

Cũng theo Luật Quản lý thuế, hàng quý, doanh nghiệp tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý đó chậm nhất vào ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Do lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động năm 2023 của người lao động sẽ kéo dài 05 ngày liên tục, bắt đầu từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023 nên thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Quý I/2023 chậm nhất là ngày 04/5/2023 (theo Nghị định 91)

5. Tờ khai thuế GTGT, Tờ khai thuế TNCN quý I/2023.

Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.

Do lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động năm 2023 của người lao động sẽ kéo dài 05 ngày liên tục, bắt đầu từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 03/5/2023 nên thời hạn nộp Tờ khai thuế GTGT quý I/2023, Tờ khai thuế TNCN Quý I/2023 chậm nhất là ngày 04/5/2023.
Hãy liên hệ ngay để Tư vấn thuế 24h làm người bạn đồng hành giúp doanh nghiệp của bạn tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí và hạn chế tổn thất rủi ro.