Phân biệt mã số thuế và cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp nhanh nhất

Mã số thuế là gì ?

Theo điều 3.5 Luật quản lý thuế 2019 quy định:
Mã số thuế là một dãy số gồm 10 chữ số hoặc 13 chữ số và ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế.

Cấu trúc mã số thuế như thế nào ?

Theo quy định tại điều 5, Thông tư 105/2020/TT-BTC về cấu trúc mã số Thuế quy định như sau:
Cấu trúc mã số thuế 

N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 – N11N12N13

Trong đó:

  • Hai chữ số đầu N1N2 là số phần khoảng của mã số thuế.
  • Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được quy định theo một cấu trúc xác định, tăng dần trong khoảng từ 0000001 đến 9999999.
  • Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.
  • Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999.
  • Dấu gạch ngang (-) là ký tự để phân tách nhóm 10 chữ số đầu và nhóm 3 chữ số cuối.

Như vậy, mọi mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị được pháp luật quy định và đáp ứng toàn bộ cấu trúc như trên được gọi là mã số thuế. 

Mã số thuế 10 số là gì ?

Theo quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Mã số thuế 10 chữ số được sử dụng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc tổ chức không có tư cách pháp nhân nhưng trực tiếp phát sinh nghĩa vụ thuế; đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân khác (sau đây gọi là đơn vị độc lập).

Mã số thuế 13 số là gì ?

Theo quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC.
Mã số thuế 13 chữ số và dấu gạch ngang (-) dùng để phân tách giữa 10 số đầu và 3 số cuối được sử dụng cho đơn vị phụ thuộc của công ty ( doanh nghiệp, chi nhánh … ) và các đối tượng khác.


Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC được cấp mã số thuế 10 chữ số cho người đại diện hộ gia đình, người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân và cấp mã số thuế 13 chữ số cho các địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.


Cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp như thế nào ?

Cách 1: Tra cứu trên trang web chính thức Tổng cục thuế

Bước 1: Truy cập vào website Thuế Việt Nam: http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp;

Bước 2: Nhập 1 trong 3 thông tin sau để tra cứu thông tin:

  • Tên tổ chức, cá nhân nộp thuế (tên đầy đủ hoặc từ khóa chứa tên công ty);
  • Địa chỉ trụ sở kinh doanh;
  • Số CMND/CCCD của người đại diện.

Bước 3: Nhập “Mã xác nhận” theo các ký tự có sẵn;

Bước 4: Chọn “Tra cứu” và xem kết quả.

Cách 2: Tra cứu trên trang chính thức Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Truy cập vào trang web: dangkykinhdoanh.gov.vn;

Bước 2: Tại ô tìm kiếm ➞ Nhập tên doanh nghiệp;

Bước 3: Kết quả tìm kiếm hiện ra tên các doanh nghiệp liên quan. Bạn chọn doanh nghiệp cần tra cứu MST.

Như vậy, có thể dễ dàng tra cứu mã số thuế 10 số hoặc mã số thuế 13 số của doanh nghiệp bằng 2 cách như trên.


Hãy liên hệ ngay để Tư vấn thuế 24h làm người bạn đồng hành giúp doanh nghiệp của bạn tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí và hạn chế tổn thất rủi ro.