Những khoản thu nhập được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân năm 2024 mới nhất

1. Những khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân 2024

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, những khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

– Thu nhập từ kinh doanh.

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công.

– Thu nhập từ đầu tư vốn.

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

– Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

– Thu nhập từ trúng thưởng.

– Thu nhập từ bản quyền.

– Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

– Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

– Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

2. Những khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân 2024

Khoản tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với làm việc ban ngày hoặc làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

Ngoài ra, còn có những khoản thu nhập khác như:

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường.

Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Thu nhập từ kiều hối.

Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả hoặc do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng.

Thu nhập từ học bổng nhận từ ngân sách nhà nước hoặc tổ chức trong nước, ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

Thu nhập từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động với mục đích từ thiện, nhân đạo, không lợi nhuận.

Thu nhập từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, có quyền sử dụng tàu hoặc làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

Ngoài ra, cá nhân có thu nhập chịu thuế TNCN sẽ được giảm thuế trong trường hợp gặp khó khăn từ thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế. Mức giảm thuế được xem xét dựa trên mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

3. Các khoản thu nhập khác được giảm thuế TNCN 2024

Cá nhân nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công gặp khó khăn bởi một số lí do như thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo. Đồng thời điều này ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế sẽ được xét giảm thuế TNCN tương ứng với mức độ thiệt hại và không vượt quá số thuế phải nộp.

(Điều 4, Điều 5 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi, bổ sung năm 2014))

4. Mức đóng thuế thu nhập cá nhân 2024

Tùy thuộc vào từng loại thu nhập và mức thu nhập tính thuế (tổng thu nhập trừ đi những khoản không tính thuế, khoản được miễn nếu có) mà mức thuế TNCN phải đóng như sau: