Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên được xem là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất Việt Nam hiện nay, trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp…

1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký)
 2. Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên)
 3. Danh sách các thành viên góp vốn
 4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
 5.  Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
 6. Bìa hồ sơ (bằng File ClearBag)
 7. Hợp đồng ủy quyền cho công ty Tư vấn và dịch vụ 24H đại diện đi nộp HS

Số lượng hồ sơ : 1 bộ

2. Giấy tờ quý khách hàng cần cung cấp:

 • Bản sao y công chứng CMND/ hộ chiếu của các thành viên tham gia góp vốn
 • Thông tin dự kiến: tên công ty, trụ sở, vốn góp, ngành nghề đăng ký kinh doanh

3. Quy trình thực hiện:

– Bước 1: Quý khách cung cấp những thông tin, giấy tờ cần thiết cho việc thành lập công ty như nêu trên
– Bước 2: Công ty Tư vấn và dịch vụ 24H chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ và đại diện Quý khách làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thuế, cơ quan công an
– Bước 3: Quý khách nhận kết quả: Giấy phép đăng ký kinh doanh / Giấy chứng nhận mẫu dấu / Dấu pháp nhân

Thủ tục sau khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

 • Khai báo hồ sơ ban đầu
 • Đăng bố cáo thành lập công ty
 • Đăng ký mẫu dấu + con dấu pháp nhân
 • Thông báo với cơ quan thuế
 • In hóa đơn
 • Thông báo phát hành hóa đơn
 • Khai báo thuế hàng tháng, quý, năm
 • Quyết toán thuế cuối năm