Tư vấn Doanh nghiệp

Các loại hình công ty khi thành lập doanh nghiệp

Ngày đăng: 07/09/2015

   Trước khi thành lập doanh nghiệp chúng ta cần hiểu rõ các loại hình công ty khi thành lập doanh nghiệp. Việc lựa chọn đúng loại hình công ty sẽ giúp bạn thành lập công ty hiệu quả và chính xác và tránh những rắc rối về sau này. Hôm nay Tư vấn và Dịch vụ 24h xin hướng dẫn các bạn lựa chọn đúng loại mô hình công ty hiệu quả nhất.

 

1. THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

 

Là do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu, trong đó chủ sở hữu công ty chịu toàn bộ trách nhiệm của các nghĩa vụ, khoản nợ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Lợi nhuận của công ty không được chủ sở hữu rút vốn khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

Lưu ý rằng: Khi huy động thêm vốn góp của chủ cá nhân, tổ chức khác, công ty TNHH 1 thành viên sẽ phải thực hiện các thủ tục bắt buộc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty Cổ phần

 

 Ưu điểm:

 

- Một sở hữu, có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty

- Có tư cách pháp nhân

- Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi góp vốn

 

 Ngược điểm:

 

- Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn nhiều loại hình khác

- Bị hạn chế huy động vốn do không có quyền phát hành cổ phiếu

- Chỉ được quyền rút vốn của công ty theo cách chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần số vốn cho người khác

 

2.  THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

 

Là do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu, trong đó chủ sở hữu công ty chịu toàn bộ trách nhiệm của các nghĩa vụ, khoản nợ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Lợi nhuận của công ty không được chủ sở hữu rút vốn khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả.

Lưu ý rằng: Khi huy động thêm vốn góp của chủ cá nhân, tổ chức khác, công ty TNHH 1 thành viên sẽ phải thực hiện các thủ tục bắt buộc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty Cổ phần

 

 Ưu điểm:

 

- Số lượng thành viên ít (2-50 thành viên), quản lý điều hành không phức tạp

- Có tư cách pháp nhân

- Thành viên chịu trách nhiệm trong phạm vi góp vốn

- Phải chào bán phần vốn của mình cho các thành viên còn lại trước khi chào bán cho người nước ngoài, hạn chế sự xâm phạm của người lạ vào

 

 Ngược điểm:

 

- Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn nhiều loại hình khác

- Bị hạn chế huy động vốn do không có quyền phát hành cổ phiếu

 

3. THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

 

  Cổ phần là vốn điều lệ trong công ty được chia nhiều phần bằng nhau, và các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm của công ty về những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn đã góp vào công ty. Không hạn chế số lượng tối đa, và trung bình là 3 cổ đông . Không như loại hình công ty TNHH, cổ đông của công ty cổ phần có quyền tự do chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của cá thể cổ đông cho người khác. Đa số chủ sở hữu của công ty cổ phần là không trực tiếp tham vào hoạt động hàng ngày của công ty.

 

 Ưu điểm:

 

- Một sở hữu, có toàn quyền quyết định tất cả vấn đề có liên quan đến hoạt động của công ty

- Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi góp vốn

- Có tư cách pháp nhân

- Khả năng vốn có thể huy động cao thông qua phát hành cổ phiếu

 

 Ngược điểm:

 

- Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn nhiều loại hình khác, đặc biệt về chế độ kế toán, và tài chính

- Việc quản lý điều hành rất phức tạp, do số lượng cổ đông không hạn chế, có thể phân thành nhiều nhóm đối kháng lợi ích

- Có nguy cơ dễ bị người khác, công ty khác thôn tính.

 

4. THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

 

   Là công ty, trong đó có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (thành viên hợp doanh). Ngoài thành viên hợp danh, còn có thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là một cá nhân, chịu toàn bộ trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn chỉ chịu rất ít đó là trách nhiệm của các khoản nợ của công ty ở phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

 

 Ưu điểm:

 

-  Có ít nhất hai thành viên sở hữu (hợp danh) cùng nhau kinh doanh dưới 1 tên chung, kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người, việc điều hành không phức tạp

- Có tư cách pháp nhân

- Ngoài thành viên hợp danh còn có thành viên góp vố

 

 Ngược điểm:

 

- Bị hạn chế huy động vốn vì không có quyền phát hành cổ phiếu

- Thành viên hợp danh công ty chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình về nghĩa vụ của công ty

- Mọi thành viên công ty đều có quyền quản lý công ty như nhau

 

 

TIN LIÊN QUAN


Trang chủ
Copyright © 2015 - Design by Vinastar - All rights reserved.