Tư vấn BHYT-BHXH

THÔNG TIN VỀ BẢO HIỂM CẦN BIẾT TỪ NGÀY 01/01/2016

Ngày đăng: 17/05/2016

THÔNG TIN VỀ BẢO HIỂM CẦN BIẾT TỪ NGÀY 01/01/2016

1- Mức lương tối thiểu 

    V1: 3.500.000đ - V2: 3.100.000đ

    V3: 2.700.000đ - V4: 2.400.000đ

 (Xem nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng với người lao động làm việc ở doanh nghiệp áp dụng từ ngày 01/01/2016)

2- Lương tối thiểu chung: 1.150.000đ 

3- Tỷ lệ đóng bảo hiểm như sau:

Tổng số phải đóng: 32,5%  trong đó

  - Người lao động: 10,5% 

            BHXH: 8% 

            BHYT: 1,5% 

            BHTN: 1% 

  - Người sử dụng lao động: 22% 

  BHXH: 18%

  BHYT: 3%

  BHTN: 1%

4- Lãi chậm đóng BHXH: 7,54%/ năm (0,628%/ tháng)

5- Tỷ giá quy đổi 6 tháng cuối năm 2015(từ 01/07/2015): 21.673 đồng/USD 

(Xem CV 2122/BHXH-thu tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2016)

TIN LIÊN QUAN


Trang chủ
Copyright © 2015 - Design by Vinastar - All rights reserved.