Tin tức

Hợp tác xã sẽ được thành lập công ty

Ngày đăng: 02/10/2015

   Những trường hợp, hợp tác xã được thanh lap cong ty nhằm mục đích tạo công ăn việc làm cho thành viên là cá nhân thì các thành viên có quyền yêu cầu hợp tác xã phải cung cấp việc làm cho mình. Đến giờ nhiều vị đại biểu Quốc hội, khi đọc Luật hợp tác xã này còn thấy mông lung, thì làm sao những người nông dân có thể áp dụng được luật này,… 

   Theo tờ trình của Chính phủ, thì dự thảo luật này so với Luật Hợp tác xã năm 2003 là đã có nhiều sự thay đổi về nội dung hoàn toàn mới. Như là quy định rõ ràng hơn về bản chất tổ chức hợp tác xã. Dự luật này cũng bổ sung nội dung như yêu cầu thành viên phải góp vốn vào hợp tác xã, và liên hiệp hợp tác xã cũng phải cung ứng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã cho các thành viên. Một trong những nội dung được nhiều đại biểu tập trung thảo luận là có cho phép hợp tác xã thành lập doanh nghiệp hay không.

   Trong quá trình soạn thảo dự thảo luật này, có ý kiến đề nghị không nên cho phép hợp tác xã thành lập công ty, các thành viên góp vốn vào doanh nghiệp nhằm đảm bảo hợp tác xã được thành lập là để phục vụ cho các thành viên, tránh rủi ro cho hợp tác xã. Trong đó, nếu cho phép mua cổ phần của các doanh nghiệp khác nhưng khi chia cổ tức trong hợp tác xã, khi đó phải căn cứ vào mức độ sử dụng dịch vụ thì cũng sẽ không hợp lý cho lắm, sẽ dễ gây nên xung đột giữa lợi ích việc hợp tác xã đầu tư sinh lời và mục tiêu phục vụ thành viên.

   Theo thẩm tra dự án luật, Ủy ban kinh tế của Quốc hội cho rằng nếu đã hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ, bình đẳng các loại hình kinh tế khác trong cơ chế thị trường thì sẽ không cho hợp tác xã thành lập công ty trực thuộc. Thực tế hiện nay thì đã có rất nhiều doanh nghiệp trực thuộc hợp tác xã đã được thành lập. Vì thế cần quốc hội cần nghiên cứu rõ ràng để có những quy định chi tiết hơn với các tiêu chí xác định như thế nào là công ty nhằm mục tiêu cung cấp sản phẩm, dịch vụ, phục vụ cho thành viên của hợp tác xã, tránh tình trạng những công ty này hoạt động trái mục đích thành lập và bản chất của hợp tác xã.

   Đại biểu Nguyễn Ngọc Hòa cho rằng: Nếu hợp tác xã không mở rộng, phát triển phạm vi hoạt động ra ngoài thị trường thì sẽ không có vốn quay lại để phục vụ tốt cho các thành viên, để tích lũy, do vậy sẽ khó tồn tại và phát triển được. Vì vậy không nên giới hạn việc thành lập công ty.

TIN LIÊN QUAN


Trang chủ
Copyright © 2015 - Design by Vinastar - All rights reserved.