Kế toán quý, tháng

Khảo sát thực tế (lần đầu).
Hàng tháng , quý nhận chứng từ, kiểm tra tính hợp lí của chứng từ và tư vấn thuế cho doanh nghiệp.
Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý.
Lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý.
Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (tháng/quý).
Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý.
Hạch toán sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán hoặc file excel tùy từng mô hình doanh nghiệp
Lập và in sổ kế toán, hoàn chỉnh và in thu chi kẹp chứng từ theo quy định;
Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ kế toán;
Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu;
Trả lời các câu hỏi về thuế và kế toán, trao đổi, tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện;
In sổ, sắp xếp, kẹp thu chi phân loại chứng từ hoàn tất các thủ tục hành chính và đưa vào lưu trữ.

Quyết toán năm

Lập báo cáo tài chính (bao gồm bảng cân đối KT, Kết quả HĐKD, Lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối TK)
Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm.
Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.
Lập và gửi các loại báo cáo thống kê.

Tư vấn

Tư vấn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và giải quyết các vướng mắc khi khách hàng yêu cầu;
Thực hiện các thủ tục kê khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế
Tư vấn về thuế, hóa đơn chứng từ trong quá trình thực hiện dịch vụ
Thay mặt doanh nghiệp toàn quyền làm việc, giải trình và chịu trách nghiệm với cơ quan thuế;

Lợi ích

Doanh nghiệp có được sự phục vụ của những kế toán, kế toán trưởng trên dưới 8 năm kinh nghiệm với chi phí rẻ hơn rất nhiều nếu công ty thuê một kế toán nội bộ.
Không phát sinh các khoản chi phí liên quan tới kế toán nội bộ như, bàn ghế, máy in, máy vi tính, văn phòng phẩm, chi phí đi lại…
Cung cấp cho quý khách hàng các báo cáo chính xác và kịp thời, nhanh chóng hàng tháng, quý, năm hay tại bất kì khi nào quý khách có yêu cầu
Yên tâm phát triển kinh doanh mà không phải lo lắng về việc nhân sự kế toán, công việc kế toán bởi bạn đã có một trợ thủ chuyên nghiệp đảm nhận
Chi phí dịch vụ kế toán thuế được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Tư vấn thuế 24H sẽ xuất hóa đơn dịch vụ kế toán thuế hàng tháng cho quý khách hàng
Luôn cập nhật kịp thời về luật và chế độ kế toán hiện hành mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.