Đào tạo kế toán thực tế
KHÓA HỌC EXCEL CƠ BẢN DÀNH CHO CHO SINH VIÊN KẾ TOÁN MỚI RA TRƯỜNG
- Khóa học Excel Cơ Bản do Tuvanthue24H thiết kế và thực hiện dựa trên nhu cầu thực tế tại các doanh nghiệp.Với phương pháp giảng dạy đơn giản, dễ hiểu cùng với giáo trình do ngắn gọn, xúc tích, gắn liền với kế toán thực tế tại các doanh nghiệp. Dưới sự hướng dẫn của các giáo viên cũng là cán bộ đang...
Khoá học tổng hợp dành cho sinh viên mới hoặc sắp ra trường
Bạn là sinh viên kế toán mới ra trường và bạn đã được trang bị những kiến thức cơ bản nhất về kế toán như Nguyên lý kế toán hay phần định khoản hạch toán.. và giờ muốn tham gia một lớp học thực hành kế toàn tổng hợp thực tế để lấy kinh nghiệm đi làm, lớp học thực hành kế toán tổng hợp thưc tế.
  1  
Trang chủ
Copyright © 2015 - Design by Vinastar - All rights reserved.