Các doanh nhân trẻ khi mới khởi nghiệp thường có các xu hướng quan tâm nhiều đến các vấn đề thương mại, nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, nguồn nhân lực, nhà đầu tư để phục vụ công ty nhưng họ lại quên mất một điều rất quan trọng là các thủ tục pháp lý để được thành lập công ty mới. Trong thực tế có rất nhiều vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà các doanh nhân ( đặc biệt là doanh nhân trẻ ) cần phải chú ý.

1. Xác định ngành nghề kinh doanh để thành lập doanh nghiệp

Hiện nay thành lập doanh nghiệp mới có 3 loại hình của ngành nghề kinh doanh mà các doanh nhân cần xác định rõ ràng :
– Ngành nghề, kinh doanh có điều kiện : Phải xin giấy phép kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực cấp phép
– Ngành nghề, kinh doanh phải có vốn pháp định : Một số ngành nghề ví dụ thành lập công ty bất động sản phải có vốn phạm định 6 tỉ trở lên. Cần phải có giấy tờ, văn bản xác nhận của ngân hàng.
– Ngành nghề, kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề : Một số ngành nghề ví dụ tư vấn luật , kế toán .. thì chủ sở hữu hoặc người quản lý phải có chứng chỉ hành nghề.
Chính vì những điều đó việc xác định ngành nghề để thành lập công ty mới là hết sức quan trọng. Phải xác định rõ ràng để không mất thời gian xin giấy phép đăng ký thành lập doanh nghiệp mới.

2. Xác định số lượng thành viên góp vốn và loại hình công ty:

Số lượng thành viên góp vốn và loại hình công ty có liên quan mật thiêt tới nhau, số lượng thành viên góp vốn quyết định trực tiếp đến loại hình công ty thành lập mới .

– Thành lập công ty TNHH một thành viên
– Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
– Thành lập công ty cổ phần
– Thành lập công ty hợp danh
– Thành lập công ty tư nhân
Xác định chính xác được số lượng thành viên góp vốn có thể rút nhắn được rất nhiều thời gian xin cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp.

3. Xác định vốn điều lệ :

Như đã nêu ở phần xác định ngành nghề, một số ngành nghề phải đủ số vốn pháp định, việc xác định vốn điều lệ rõ ràng giúp việc xác định ngành nghề chính xác hơn và tránh việc lãng phí thời gian. Một số trường hợp tài sản góp vốn để thành lập công ty không phải tiền Việt Nam Đồng, ngoại tệ hoặc vàng thì cần phải được các chuyên gia, thành viên cổ đông định giá để xác định chính xác việc góp vốn.

4. Lựa chọn tên công ty :

Đặt tên cho doanh nghiệp mới thành lập cũng là yếu tố hết sức cần thiết, tên công ty cũng như tên của đứa con tinh thần mình vậy. Ở Việt Nam hiên cho phép đặt tên doanh nghiệp mới theo tiếng việt, tiếng anh và cả tên viết tắt nhưng phải đáp ứng được yêu cầu : Không được trùng tên với các công ty có cùng ngành nghề đã đăng ký trước ( Trong phạm vi toàn quốc )